Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Câu đố vui về thời tiết - phần 1

15/08/2019 | 14:30 3527

Cũng gọi là hạt...

Câu đố vui về thời tiết - phần 1

Câu 1
Cũng gọi là hạt
Không cầm được đâu
Làm nên ao sâu
Làm nên hồ rộng – Là gì?


Câu 2

Quê cha thì ở trên trời
Quê mẹ dưới đất xuống chơi phàm trần
Đường đi không ngại mỏi chân
Mùa hè thì ú, mùa xuân thì gầy – Là gì?


Câu 3
Bằng cái kim, chìm xuống ao
Đào không thấy, lấy không được. – Là gì?


Câu 4
Vừa trong vừa dài, trăm hai mươi thước
Đánh lướt qua sông, đánh bông ngọn gạo
Đánh dáo đầu đình – Là gì?


Câu 5
Cuộc đời là chuyện chuyển luân
Từ khe ra biển gian truân đã nhiều
Về trời theo ngọn lửa thiêu
Bơ vơ giá lạnh lại liền tan thân – Là gì?


Câu 6
Anh cả trên gác kêu vàng
Anh hai thắp đèn sáng
Anh ba phi nước đại
Anh tư đội mũ trắng
Anh năm đổ nước đầy – Là gì?


Câu 7
Cong cong như thể cây cung
Ai lên cửa trùng mà muốn bắc thang – Là gì?


Câu 8
Chẳng ai biết mặt ra sao
Chỉ nghe tiếng thét trên cao ầm ầm – Là gì?


Câu 9
Đi đến chỗ nào
Ào ào chỗ ấy
Tai thì nghe thấy
Mắt nhìn thì không – Là gì?


Câu 10
Cát đâu ai bốc tung trời
Sóng sông ai vỗ, cây đồi ai rung – Là gì?


Đáp án:
1.    Hạt mưa
2.    Mưa
3.    Hạt mưa
4.    Hạt mưa
5.    Nước mưa
6.    Sấm, chớp, gió, mây, mưa
7.    Cầu Vồng
8.    Ông sấm
9.    Cơn going
10.    Gió