Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-17h)

Bổ sung VÒNG 4 - TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI - CẤP TRƯỜNG

22/04/2020 | 05:54 24860

BTC mở thêm Trạng Nguyên Toàn Tài - vòng 4 - Cấp trường để những thí sinh chưa kịp thi vòng 3 được tham giaBAN TỔ CHỨC

TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT

Số: 104/BTC-TNTV

V/v Hướng dẫn tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Toàn Tài” kỳ Sơ Khảo (Cấp Trường) trên internet năm học 2019 - 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2020

 

Kính gửi:

  • Lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo;
  • Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
  • Lãnh đạo các Trường Tiểu học.

 

Căn cứ Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet dành cho học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ-BTC ngày 19/12/2019 của Trưởng Ban Tổ Chức.

Ban tổ chức (BTC) hướng dẫn tổ chức các vòng Thi Sơ Khảo (Thi Cấp Trường) của sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet năm học 2019 – 2020, cụ thể như sau:

I. LỊCH THI

  •  Vòng 4: từ 8h đến 17h ngày 25/04 đến ngày 29/04


II. VĂN BẢN CẦN SỬ DỤNG

Truy cập vào mục Hướng dẫn trên website trangnguyen.edu.vn tải các mẫu:

  • Điện thoại: 1900633330 hoặc zalo 0913032415 và 0866400634 

Thầy cô, phụ huynh điền  thông tin vào mẫu và gửi file Excel gửi về địa chỉ hòm thư điện tử (email) giaovien@trangnguyen.edu.vn


III. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THI

* Trạng nguyên toàn tài cấp trường vòng 4, học sinh sẽ thi online tại nhà.

- Thầy cô tạo mã thi từ ngày 23/04
- Mã thi được tạo từ tài khoản giáo viên đã được BTC phê duyệt

* Chọn thí sinh dự Thi Hương (Cấp Huyện)

- Thí sinh thi bằng mã thi vòng thi nào, sẽ lấy điểm vòng thi đó để xét tiêu chuẩn dự Thi Hương (Cấp Huyện).

- Học sinh được dự Thi Hương (Cấp Huyện) sẽ được BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng nhà trường đưa ra danh sách theo tiêu chí lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu hoặc theo điểm chuẩn chung của từng Tỉnh/Thành Phố.

IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ HỌC SINH CỦA TỪNG KHỐI LỚP

- Học sinh chỉ được sử dụng 1 tài khoản duy nhất để dự thi trên trang trangnguyen.edu.vn.

- Học sinh được chọn dự thi vòng Sơ khảo (Cấp Trường) phải là thành viên của Trạng Nguyên

- Các đơn vị lập danh sách học sinh, phòng thi, đợt thi có đầy đủ các thông tin (theo mẫu trên trang web: trangnguyen.edu.vn), lưu ý khi đăng kí tài khoản trên website trangnguyen.edu.vn, họ và tên phải gõ tiếng Việt có dấu.

- Đối với vòng Thi Sơ Khảo, BTC cấp trường sẽ tổ chức thi Online tại nhà cho học sinh. Nhà trường cấp mã thi - kiểm tra điểm theo mã thi và Nhà Trường chọn danh sách học sinh thi Hương - cấp Huyện.


V. KIỂM TRA MÁY TÍNH VÀ ĐƯỜNG TRUYỀN INTERNET

- Trước khi thi, phụ huynh, giáo viên kiểm tra tra đường truyền internet có truy cập được website trangnguyen.edu.vn hay không? Máy tính cần cài bảng gõ tiếng việt là phần mềm Unikey 4.0. Bảng mã Unicode (Unicode dựng sẵn) - Kiểu gõ Telex.
- Khuyến cáo trang web: trangnguyen.edu.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome. Nếu máy báo “Không kết nối được với máy chủ” và có bài thi không hiển thị thì ấn F5 để thi lại hoặc liên hệ với BTC cấp quốc gia để được hỗ trợ.
- Nếu học sinh đang thi mà máy bắt truy cập lại hoặc không công nhận kết quả làm bài và bắt thi lại thì lỗi có thể là do trình duyệt hoặc do đường mạng không đảm bảo: mạng kết nối không liên tục, chỉ cần gián đoạn một vài giây là hệ thống không chấp nhận kết quả thi thì cho phép học sinh vào thi lại.

VI. CÁCH TÍNH ĐIỂM, THỜI GIAN LÀM BÀI VÀ CHỌN HỌC SINH DỰ THI CẤP HUYỆN

- Điểm tối đa của một bài thi là 300 điểm.

- Tổng thời gian làm bài của mỗi học sinh là 60 phút. Tất cả các đơn vị tổ chức thi chịu trách nhiệm về máy tính và đường truyền mạng cho học sinh dự thi. BTC cấp quốc gia chịu trách nhiệm về hệ thống máy chủ.
- Điểm và thời gian làm bài của học sinh sẽ được hệ thống chấm và lưu tự động.
- Nhà trường chọn học sinh điểm từ cao xuống thấp để cử đi thi Hương.
- Tỷ lệ chọn thí sinh dự thi Cấp Huyện (thi Hương) là 60% số thí sinh tham dự cấp trường, lấy từ cao xuống thấp


VII. CÁCH TỔ CHỨC THI

- Nhà trường, phụ huynh tạo tài khoản giáo viên trên website. Sau đó dùng tài khoản giáo viên để TẠO MÃ THI
- Giáo viên cấp mã thi cho học sinh và quy định ngày thi, giờ thi, nếu học sinh thi sai giờ, giáo viên có quyền không công nhận kết quả thi.

- Giáo viên yêu cầu học sinh nghiêm túc làm bài
Sau khi kết thúc ngày thi, giáo viên tổng kết điểm và chọn học sinh dự thi cấp cao hơn.
Tỷ lệ chọn thí sinh dự thi Hương là 60% số thí sinh tham dự, lấy từ cao xuống thấp.


VIII. XẾP HẠNG VÀ KHEN THƯỞNG

- Theo Thể lệ cuộc thi, sẽ sắp xếp thứ hạng học sinh theo chỉ số thứ nhất là điểm thi. Trong trường hợp các học sinh bằng điểm nhau mới xét đến chỉ số thứ hai là thời gian làm bài. Cả hai chỉ số này đều được hệ thống công nghệ xét tự động, BTC các cấp dựa vào thống kê trên Website để lưu lại trên bản cứng.

- Nhà Trường quyết định cấp giấy khen và phần thưởng cho thí sinh theo quy định chung của từng trường.


IX. KINH PHÍ

- Kinh phí tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của nhà trường, các đơn vị và các nguồn hợp pháp khác.

- Trong quá trình tổ chức sân chơi, BTC cấp quốc gia phối hợp với các đơn vị để tổ chức hướng dẫn, giới thiệu, thi đấu.

      Với mong muốn tạo dựng sân chơi Tiếng Việt cho học sinh, BTC Trạng Nguyên Tiếng Việt kính đề nghị các Quý sở GDĐT,  Ban Giám Hiệu các trường tiểu học cùng phối hợp với BTC tạo điều kiện tốt nhất để mọi học sinh đều có thể tham gia sân chơi giáo dục Trạng Nguyên Tiếng Việt. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ về BTC cấp quốc gia qua số điện thoại thường trực:
1900633330 email: giaovien@trangnguyen.edu.vn.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ GDTH, NXBGDVN (để báo cáo);

- Ban tổ chức thi cấp toàn quốc;

- Lưu: VT.

 

TM. BAN TỔ CHỨC

PHÓ TRƯỞNG BAN    

 

 

 

TRỊNH THỊ HƯƠNG