Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 133711
  • 2 Số học sinh: 200710
  • 3 Số học sinh: 226552
  • 4 Số học sinh: 228480
  • 5 Số học sinh: 445593
  • 6 Số học sinh: 4867
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Bảo Lâm 7
2 Bảo Lạc 6
3 Cao Bằng 50
4 Hà Quảng 4
5 Hòa An 33
6 Hạ Lang 5
7 Nguyên Bình 20
8 Phục Hòa 10
9 Quảng Uyên 9
10 Thông Nông 9
11 Thạch An 12
12 Trà Lĩnh 7
13 Trùng Khánh 9
« 1 »