Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 210025
  • 2 Số học sinh: 268499
  • 3 Số học sinh: 313891
  • 4 Số học sinh: 317584
  • 5 Số học sinh: 530910
  • 6 Số học sinh: 5533
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Bảo Lâm 9
2 Bảo Lạc 9
3 Cao Bằng 56
4 Hà Quảng 6
5 Hòa An 34
6 Hạ Lang 5
7 Nguyên Bình 19
8 Phục Hòa 9
9 Quảng Uyên 10
10 Thông Nông 10
11 Thạch An 12
12 Trà Lĩnh 7
13 Trùng Khánh 24
« 1 »