Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 133711
  • 2 Số học sinh: 200710
  • 3 Số học sinh: 226552
  • 4 Số học sinh: 228480
  • 5 Số học sinh: 445593
  • 6 Số học sinh: 4867
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Bắc Mê 193
2 Bắc Quang 363
3 Hoàng Su Phì 10
4 Hà Giang 122
5 Mèo Vạc 99
6 Quang Bình 11
7 Quản Bạ 20
8 Vị Xuyên 174
9 Xín Mần 11
10 Yên Minh 13
11 Đồng Văn 176
« 1 »