Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 210025
  • 2 Số học sinh: 268499
  • 3 Số học sinh: 313891
  • 4 Số học sinh: 317584
  • 5 Số học sinh: 530910
  • 6 Số học sinh: 5533
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Bắc Mê 233
2 Bắc Quang 1025
3 Hoàng Su Phì 32
4 Hà Giang 1224
5 Mèo Vạc 263
6 Quang Bình 22
7 Quản Bạ 141
8 Vị Xuyên 232
9 Xín Mần 325
10 Yên Minh 19
11 Đồng Văn 445
« 1 »