Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330

Số học sinh dự thi online toàn quốc
 • MN Số học sinh: 775
 • 1 Số học sinh: 306157
 • 2 Số học sinh: 397308
 • 3 Số học sinh: 400935
 • 4 Số học sinh: 509849
 • 5 Số học sinh: 485652
 • 6 Số học sinh: 3792
 • 7 Số học sinh: 1162
 • 8 Số học sinh: 480
 • 9 Số học sinh: 419
 • C2 Số học sinh: 5619
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Bình Gia 369
2 Bắc Sơn 392
3 Cao Lộc 1909
4 Chi Lăng 1247
5 Hữu Lũng 3727
6 Lạng Sơn 4696
7 Lộc Bình 1148
8 Tràng Định 799
9 Văn Lãng 235
10 Văn Quan 427
11 Đình Lập 367
« 1 »