Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 210025
  • 2 Số học sinh: 268499
  • 3 Số học sinh: 313891
  • 4 Số học sinh: 317584
  • 5 Số học sinh: 530910
  • 6 Số học sinh: 5533
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Bình Gia 5
2 Bắc Sơn 22
3 Cao Lộc 1215
4 Chi Lăng 131
5 Hữu Lũng 3204
6 Lạng Sơn 4530
7 Lộc Bình 347
8 Tràng Định 301
9 Văn Lãng 13
10 Văn Quan 6
11 Đình Lập 2
« 1 »