Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 131285
  • 2 Số học sinh: 198829
  • 3 Số học sinh: 223762
  • 4 Số học sinh: 224894
  • 5 Số học sinh: 441752
  • 6 Số học sinh: 4830
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Bình Gia 4
2 Bắc Sơn 20
3 Cao Lộc 857
4 Chi Lăng 32
5 Hữu Lũng 2947
6 Lạng Sơn 3585
7 Lộc Bình 26
8 Tràng Định 24
9 Văn Lãng 9
10 Văn Quan 6
11 Đình Lập 2
« 1 »