Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 231551
  • 2 Số học sinh: 284593
  • 3 Số học sinh: 333372
  • 4 Số học sinh: 336419
  • 5 Số học sinh: 550667
  • 6 Số học sinh: 5694
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Lai Châu 2138
2 Mường Tè 157
3 Nậm Nhùn 0
4 Phong Thổ 13
5 Sìn Hồ 40
6 Tam Đường 255
7 Than Uyên 913
8 Tân Uyên 727
« 1 »