Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 131285
  • 2 Số học sinh: 198829
  • 3 Số học sinh: 223762
  • 4 Số học sinh: 224894
  • 5 Số học sinh: 441752
  • 6 Số học sinh: 4830
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Lai Châu 65
2 Mường Tè 9
3 Nậm Nhùn 0
4 Phong Thổ 9
5 Sìn Hồ 6
6 Tam Đường 4
7 Than Uyên 15
8 Tân Uyên 0
« 1 »