Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 210025
  • 2 Số học sinh: 268499
  • 3 Số học sinh: 313891
  • 4 Số học sinh: 317584
  • 5 Số học sinh: 530910
  • 6 Số học sinh: 5533
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Mường Chà 555
2 Mường Lay 469
3 Mường Nhé 166
4 Mường Ảng 276
5 Nậm Pồ 19
6 Tuần Giáo 2780
7 Tủa Chùa 1460
8 Điện Biên 7515
9 Điện Biên Phủ 9414
10 Điện Biên Đông 415
« 1 »