Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 131285
  • 2 Số học sinh: 198829
  • 3 Số học sinh: 223762
  • 4 Số học sinh: 224894
  • 5 Số học sinh: 441752
  • 6 Số học sinh: 4830
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Mường Chà 485
2 Mường Lay 455
3 Mường Nhé 164
4 Mường Ảng 277
5 Nậm Pồ 17
6 Tuần Giáo 2536
7 Tủa Chùa 1387
8 Điện Biên 7605
9 Điện Biên Phủ 7903
10 Điện Biên Đông 316
« 1 »