Hỗ trợ trực tuyến:

Tổng đài hỗ trợ: 1900633330 (8h - 17h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
 • MN Số học sinh: 483
 • 1 Số học sinh: 193157
 • 2 Số học sinh: 306038
 • 3 Số học sinh: 310389
 • 4 Số học sinh: 390167
 • 5 Số học sinh: 374062
 • 6 Số học sinh: 2835
 • 7 Số học sinh: 811
 • 8 Số học sinh: 322
 • 9 Số học sinh: 280
 • C2 Số học sinh: 4968
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Mường Chà 213
2 Mường Lay 332
3 Mường Nhé 26
4 Mường Ảng 367
5 Nậm Pồ 57
6 Tuần Giáo 2874
7 Tủa Chùa 1301
8 Điện Biên 5148
9 Điện Biên Phủ 8963
10 Điện Biên Đông 186
« 1 »