Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 210025
  • 2 Số học sinh: 268499
  • 3 Số học sinh: 313891
  • 4 Số học sinh: 317584
  • 5 Số học sinh: 530910
  • 6 Số học sinh: 5533
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Chiêm Hóa 2968
2 Hàm Yên 2131
3 Lâm Bình 598
4 Na Hang 806
5 Sơn Dương 1058
6 Tuyên Quang 4458
7 Yên Sơn 2208
« 1 »