Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 210025
  • 2 Số học sinh: 268499
  • 3 Số học sinh: 313891
  • 4 Số học sinh: 317584
  • 5 Số học sinh: 530910
  • 6 Số học sinh: 5533
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Lục Yên 1310
2 Mù Cang Chải 209
3 Nghĩa Lộ 581
4 Trạm Tấu 407
5 Trấn Yên 750
6 Văn Chấn 2209
7 Văn Yên 1657
8 Yên Bái 2647
9 Yên Bình 1310
« 1 »