Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 131285
  • 2 Số học sinh: 198829
  • 3 Số học sinh: 223762
  • 4 Số học sinh: 224894
  • 5 Số học sinh: 441752
  • 6 Số học sinh: 4830
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Lục Yên 35
2 Mù Cang Chải 101
3 Nghĩa Lộ 337
4 Trạm Tấu 0
5 Trấn Yên 415
6 Văn Chấn 20
7 Văn Yên 566
8 Yên Bái 1215
9 Yên Bình 300
« 1 »