Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 133711
  • 2 Số học sinh: 200710
  • 3 Số học sinh: 226552
  • 4 Số học sinh: 228480
  • 5 Số học sinh: 445593
  • 6 Số học sinh: 4867
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Bạc Liêu 29
2 Giá Rai 17
3 Hòa Bình 11
4 Hồng Dân 5
5 Phước Long 22
6 Vĩnh Lợi 8
7 Đông Hải 10
« 1 »