Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 131285
  • 2 Số học sinh: 198829
  • 3 Số học sinh: 223762
  • 4 Số học sinh: 224894
  • 5 Số học sinh: 441752
  • 6 Số học sinh: 4830
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Bắc Yên 16
2 Mai Sơn 2056
3 Mường La 252
4 Mộc Châu 1312
5 Phù Yên 942
6 Quỳnh Nhai 3
7 Sông Mã 6
8 Sơn La 881
9 Sốp Cộp 529
10 Thuận Châu 245
11 Vân Hồ 0
12 Yên Châu 7
« 1 »