Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330

Số học sinh dự thi online toàn quốc
 • MN Số học sinh: 775
 • 1 Số học sinh: 306157
 • 2 Số học sinh: 397308
 • 3 Số học sinh: 400935
 • 4 Số học sinh: 509849
 • 5 Số học sinh: 485652
 • 6 Số học sinh: 3792
 • 7 Số học sinh: 1162
 • 8 Số học sinh: 480
 • 9 Số học sinh: 419
 • C2 Số học sinh: 5619
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Bắc Yên 538
2 Mai Sơn 2710
3 Mường La 760
4 Mộc Châu 2428
5 Phù Yên 1639
6 Quỳnh Nhai 175
7 Sông Mã 168
8 Sơn La 3784
9 Sốp Cộp 1086
10 Thuận Châu 654
11 Vân Hồ 207
12 Yên Châu 116
« 1 »