Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 131285
  • 2 Số học sinh: 198829
  • 3 Số học sinh: 223762
  • 4 Số học sinh: 224894
  • 5 Số học sinh: 441752
  • 6 Số học sinh: 4830
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Châu Thành 5
2 Châu Thành A 4
3 Long Mỹ 3
4 Ngã Bảy 2
5 Phụng Hiệp 9
6 Vị Thanh 1
7 Vị Thủy 11
« 1 »