Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 210025
  • 2 Số học sinh: 268499
  • 3 Số học sinh: 313891
  • 4 Số học sinh: 317584
  • 5 Số học sinh: 530910
  • 6 Số học sinh: 5533
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Châu Thành 39
2 Càng Long 834
3 Cầu Kè 130
4 Cầu Ngang 56
5 Huyện Duyên Hải 657
6 Thị xã Duyên Hải 451
7 Tiểu Cần 121
8 Trà Cú 221
9 Trà Vinh 615
« 1 »