Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 131285
  • 2 Số học sinh: 198829
  • 3 Số học sinh: 223762
  • 4 Số học sinh: 224894
  • 5 Số học sinh: 441752
  • 6 Số học sinh: 4830
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Châu Thành 32
2 Càng Long 619
3 Cầu Kè 41
4 Cầu Ngang 22
5 Huyện Duyên Hải 557
6 Thị xã Duyên Hải 202
7 Tiểu Cần 121
8 Trà Cú 191
9 Trà Vinh 169
« 1 »