Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 210025
  • 2 Số học sinh: 268499
  • 3 Số học sinh: 313891
  • 4 Số học sinh: 317584
  • 5 Số học sinh: 530910
  • 6 Số học sinh: 5533
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Cam Lộ 41
2 Gio Linh 131
3 Hướng Hóa 500
4 Hải Lăng 720
5 Quảng Trị 114
6 Triệu Phong 100
7 Vĩnh Linh 508
8 Đa Krông 294
9 Đông Hà 1915
10 Đảo Cồn cỏ 0
« 1 »