Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 131285
  • 2 Số học sinh: 198829
  • 3 Số học sinh: 223762
  • 4 Số học sinh: 224894
  • 5 Số học sinh: 441752
  • 6 Số học sinh: 4830
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Cam Lộ 21
2 Gio Linh 8
3 Hướng Hóa 14
4 Hải Lăng 97
5 Quảng Trị 4
6 Triệu Phong 32
7 Vĩnh Linh 25
8 Đa Krông 6
9 Đông Hà 14
10 Đảo Cồn cỏ 0
« 1 »