Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 231551
  • 2 Số học sinh: 284593
  • 3 Số học sinh: 333372
  • 4 Số học sinh: 336419
  • 5 Số học sinh: 550667
  • 6 Số học sinh: 5694
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Ba Đồn 1010
2 Bố Trạch 12018
3 Lệ Thủy 5003
4 Minh Hóa 193
5 Quảng Ninh 288
6 Quảng Trạch 1013
7 Tuyên Hóa 1597
8 Đồng Hới 6043
« 1 »