Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 133711
  • 2 Số học sinh: 200710
  • 3 Số học sinh: 226552
  • 4 Số học sinh: 228480
  • 5 Số học sinh: 445593
  • 6 Số học sinh: 4867
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Ba Đồn 0
2 Bố Trạch 10319
3 Lệ Thủy 1731
4 Minh Hóa 9
5 Quảng Ninh 72
6 Quảng Trạch 114
7 Tuyên Hóa 218
8 Đồng Hới 300
« 1 »