Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 210025
  • 2 Số học sinh: 268499
  • 3 Số học sinh: 313891
  • 4 Số học sinh: 317584
  • 5 Số học sinh: 530910
  • 6 Số học sinh: 5533
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Ba Đồn 1001
2 Bố Trạch 11902
3 Lệ Thủy 4859
4 Minh Hóa 188
5 Quảng Ninh 286
6 Quảng Trạch 996
7 Tuyên Hóa 1577
8 Đồng Hới 5918
« 1 »