Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 133711
  • 2 Số học sinh: 200710
  • 3 Số học sinh: 226552
  • 4 Số học sinh: 228480
  • 5 Số học sinh: 445593
  • 6 Số học sinh: 4867
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Ia H'Drai 0
2 Kon Plông 144
3 Kon Rẫy 22
4 KonTum 603
5 Ngọc Hồi 76
6 Sa Thầy 334
7 Tu Mơ Rông 3
8 Đăk Glei 46
9 Đăk Hà 90
10 Đăk Tô 4
« 1 »