Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 210025
  • 2 Số học sinh: 268499
  • 3 Số học sinh: 313891
  • 4 Số học sinh: 317584
  • 5 Số học sinh: 530910
  • 6 Số học sinh: 5533
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Ia H'Drai 0
2 Kon Plông 178
3 Kon Rẫy 54
4 KonTum 2864
5 Ngọc Hồi 1404
6 Sa Thầy 437
7 Tu Mơ Rông 3
8 Đăk Glei 192
9 Đăk Hà 225
10 Đăk Tô 45
« 1 »