Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 210025
  • 2 Số học sinh: 268499
  • 3 Số học sinh: 313891
  • 4 Số học sinh: 317584
  • 5 Số học sinh: 530910
  • 6 Số học sinh: 5533
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Châu Thành 445
2 Cù Lao Dung 605
3 Kế Sách 262
4 Long Phú 3
5 Mỹ Tú 7
6 Mỹ Xuyên 350
7 Ngã Năm 125
8 Sóc Trăng 1252
9 Thạnh Trị 165
10 Trần Đề 275
11 Vĩnh Châu 2
« 1 »