Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 133711
  • 2 Số học sinh: 200710
  • 3 Số học sinh: 226552
  • 4 Số học sinh: 228480
  • 5 Số học sinh: 445593
  • 6 Số học sinh: 4867
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Châu Thành 144
2 Cù Lao Dung 3
3 Kế Sách 1
4 Long Phú 1
5 Mỹ Tú 3
6 Mỹ Xuyên 149
7 Ngã Năm 2
8 Sóc Trăng 469
9 Thạnh Trị 0
10 Trần Đề 0
11 Vĩnh Châu 1
« 1 »