Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 133711
  • 2 Số học sinh: 200710
  • 3 Số học sinh: 226552
  • 4 Số học sinh: 228480
  • 5 Số học sinh: 445593
  • 6 Số học sinh: 4867
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Cao Lãnh 127
2 Châu Thành 20
3 Huyện Cao Lãnh 38
4 Huyện Hồng Ngự 11
5 Hồng Ngự 15
6 Lai Vung 8
7 Lấp Vò 56
8 Sa Đéc 17
9 Tam Nông 18
10 Thanh Bình 4
11 Tháp Mười 20
12 Tân Hồng 6
« 1 »