Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 210025
  • 2 Số học sinh: 268499
  • 3 Số học sinh: 313891
  • 4 Số học sinh: 317584
  • 5 Số học sinh: 530910
  • 6 Số học sinh: 5533
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Cao Lãnh 847
2 Châu Thành 568
3 Huyện Cao Lãnh 491
4 Huyện Hồng Ngự 1109
5 Hồng Ngự 1226
6 Lai Vung 48
7 Lấp Vò 520
8 Sa Đéc 570
9 Tam Nông 700
10 Thanh Bình 786
11 Tháp Mười 1361
12 Tân Hồng 759
« 1 »