Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 210025
  • 2 Số học sinh: 268499
  • 3 Số học sinh: 313891
  • 4 Số học sinh: 317584
  • 5 Số học sinh: 530910
  • 6 Số học sinh: 5533
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Can Lộc 5267
2 Cẩm Xuyên 4048
3 Hà Tĩnh 7403
4 Hương Khê 5101
5 Hương Sơn 8202
6 Hồng Lĩnh 426
7 Kỳ Anh 4710
8 Lộc Hà 545
9 Nghi Xuân 7512
10 Thạch Hà 11883
11 Vũ Quang 311
12 Đức Thọ 2675
« 1 »