Hỗ trợ trực tuyến:

Tổng đài hỗ trợ: 1900633330 (8h - 17h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
 • MN Số học sinh: 483
 • 1 Số học sinh: 193157
 • 2 Số học sinh: 306038
 • 3 Số học sinh: 310389
 • 4 Số học sinh: 390167
 • 5 Số học sinh: 374062
 • 6 Số học sinh: 2835
 • 7 Số học sinh: 811
 • 8 Số học sinh: 322
 • 9 Số học sinh: 280
 • C2 Số học sinh: 4968
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Can Lộc 9704
2 Cẩm Xuyên 8028
3 Hà Tĩnh 10198
4 Hương Khê 7714
5 Hương Sơn 12159
6 Hồng Lĩnh 3220
7 Kỳ Anh 4823
8 Lộc Hà 3053
9 Nghi Xuân 9406
10 Thạch Hà 15870
11 Thị xã Kỳ Anh 5423
12 Vũ Quang 692
13 Đức Thọ 4786
« 1 »