Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 131285
  • 2 Số học sinh: 198829
  • 3 Số học sinh: 223762
  • 4 Số học sinh: 224894
  • 5 Số học sinh: 441752
  • 6 Số học sinh: 4830
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Can Lộc 721
2 Cẩm Xuyên 208
3 Hà Tĩnh 2536
4 Hương Khê 3859
5 Hương Sơn 2732
6 Hồng Lĩnh 28
7 Kỳ Anh 484
8 Lộc Hà 210
9 Nghi Xuân 4391
10 Thạch Hà 7659
11 Vũ Quang 50
12 Đức Thọ 2061
« 1 »