Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 133711
  • 2 Số học sinh: 200710
  • 3 Số học sinh: 226552
  • 4 Số học sinh: 228480
  • 5 Số học sinh: 445593
  • 6 Số học sinh: 4867
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Bình Lục 4943
2 Duy Tiên 15925
3 Kim Bảng 10455
4 Lý Nhân 10221
5 Phủ Lý 9908
6 Thanh Liêm 5839
« 1 »