Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 210025
  • 2 Số học sinh: 268499
  • 3 Số học sinh: 313891
  • 4 Số học sinh: 317584
  • 5 Số học sinh: 530910
  • 6 Số học sinh: 5533
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Phú Hòa 30
2 Sông Cầu 1621
3 Sông Hinh 21
4 Sơn Hòa 725
5 Tuy An 14
6 Tuy Hòa 5395
7 Tây Hòa 1125
8 Đông Hòa 1422
9 Đồng Xuân 453
« 1 »