Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 131285
  • 2 Số học sinh: 198829
  • 3 Số học sinh: 223762
  • 4 Số học sinh: 224894
  • 5 Số học sinh: 441752
  • 6 Số học sinh: 4830
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Phú Hòa 18
2 Sông Cầu 5
3 Sông Hinh 9
4 Sơn Hòa 9
5 Tuy An 1
6 Tuy Hòa 60
7 Tây Hòa 76
8 Đông Hòa 21
9 Đồng Xuân 8
« 1 »