Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 210025
  • 2 Số học sinh: 268499
  • 3 Số học sinh: 313891
  • 4 Số học sinh: 317584
  • 5 Số học sinh: 530910
  • 6 Số học sinh: 5533
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Cẩm Khê 13099
2 Hạ Hòa 5929
3 Lâm Thao 18770
4 Phù Ninh 12474
5 Phú Thọ 8130
6 Tam Nông 6411
7 Thanh Ba 8108
8 Thanh Sơn 7234
9 Thanh Thủy 7537
10 Tân Sơn 4989
11 Việt Trì 26283
12 Yên Lập 5456
13 Đoan Hùng 7864
« 1 »