Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 133711
  • 2 Số học sinh: 200710
  • 3 Số học sinh: 226552
  • 4 Số học sinh: 228480
  • 5 Số học sinh: 445593
  • 6 Số học sinh: 4867
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Cẩm Khê 10897
2 Hạ Hòa 5030
3 Lâm Thao 16761
4 Phù Ninh 10471
5 Phú Thọ 7137
6 Tam Nông 5381
7 Thanh Ba 7327
8 Thanh Sơn 6688
9 Thanh Thủy 5766
10 Tân Sơn 4335
11 Việt Trì 21443
12 Yên Lập 4283
13 Đoan Hùng 6212
« 1 »