Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 210025
  • 2 Số học sinh: 268499
  • 3 Số học sinh: 313891
  • 4 Số học sinh: 317584
  • 5 Số học sinh: 530910
  • 6 Số học sinh: 5533
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Gia Viễn 10067
2 Hoa Lư 6252
3 Kim Sơn 15014
4 Nho Quan 13027
5 Ninh Bình 14048
6 Tam Điệp 7903
7 Yên Khánh 15863
8 Yên Mô 9687
« 1 »