Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 133711
  • 2 Số học sinh: 200710
  • 3 Số học sinh: 226552
  • 4 Số học sinh: 228480
  • 5 Số học sinh: 445593
  • 6 Số học sinh: 4867
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Gia Viễn 9180
2 Hoa Lư 5538
3 Kim Sơn 13311
4 Nho Quan 12132
5 Ninh Bình 11575
6 Tam Điệp 7131
7 Yên Khánh 15032
8 Yên Mô 8931
« 1 »