Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 131285
  • 2 Số học sinh: 198829
  • 3 Số học sinh: 223762
  • 4 Số học sinh: 224894
  • 5 Số học sinh: 441752
  • 6 Số học sinh: 4830
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Cà Mau 3049
2 Cái Nước 21
3 Ngọc Hiển 195
4 Năm Căn 417
5 Phú Tân 15
6 Thới Bình 20
7 Trần Văn Thời 1095
8 U Minh 25
9 Đầm Dơi 24
« 1 »