Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 131285
  • 2 Số học sinh: 198829
  • 3 Số học sinh: 223762
  • 4 Số học sinh: 224894
  • 5 Số học sinh: 441752
  • 6 Số học sinh: 4830
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Ba Tri 10
2 Bình Đại 9
3 Bến Tre 63
4 Châu Thành 11
5 Chợ Lách 9
6 Giồng Trôm 4
7 Mỏ Cày Bắc 0
8 Mỏ Cày Nam 7
9 Thạnh Phú 10
« 1 »