Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 174185
  • 2 Số học sinh: 235263
  • 3 Số học sinh: 270018
  • 4 Số học sinh: 272680
  • 5 Số học sinh: 488643
  • 6 Số học sinh: 5234
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Ba Tơ 10
2 Bình Sơn 35
3 Lý Sơn 11
4 Minh Long 2
5 Mộ Đức 79
6 Nghĩa Hành 24
7 Quảng Ngãi 72
8 Sơn Hà 142
9 Sơn Tây 2
10 Sơn Tịnh 14
11 Trà Bồng 9
12 Tây Trà 0
13 Tư Nghĩa 12
14 Đức Phổ 27
« 1 »