Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 210025
  • 2 Số học sinh: 268499
  • 3 Số học sinh: 313891
  • 4 Số học sinh: 317584
  • 5 Số học sinh: 530910
  • 6 Số học sinh: 5533
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Ba Tơ 25
2 Bình Sơn 1933
3 Lý Sơn 15
4 Minh Long 3
5 Mộ Đức 810
6 Nghĩa Hành 88
7 Quảng Ngãi 3931
8 Sơn Hà 146
9 Sơn Tây 2
10 Sơn Tịnh 56
11 Trà Bồng 118
12 Tây Trà 0
13 Tư Nghĩa 139
14 Đức Phổ 2065
« 1 »