Hỗ trợ trực tuyến:

Tổng đài hỗ trợ: 1900633330 (8h - 17h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
 • MN Số học sinh: 483
 • 1 Số học sinh: 193157
 • 2 Số học sinh: 306038
 • 3 Số học sinh: 310389
 • 4 Số học sinh: 390167
 • 5 Số học sinh: 374062
 • 6 Số học sinh: 2835
 • 7 Số học sinh: 811
 • 8 Số học sinh: 322
 • 9 Số học sinh: 280
 • C2 Số học sinh: 4968
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Ba Tơ 29
2 Bình Sơn 3143
3 Lý Sơn 4
4 Minh Long 0
5 Mộ Đức 1055
6 Nghĩa Hành 54
7 Quảng Ngãi 4955
8 Sơn Hà 260
9 Sơn Tây 0
10 Sơn Tịnh 201
11 Trà Bồng 232
12 Tây Trà 0
13 Tư Nghĩa 103
14 Đức Phổ 3432
« 1 »