Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 131285
  • 2 Số học sinh: 198829
  • 3 Số học sinh: 223762
  • 4 Số học sinh: 224894
  • 5 Số học sinh: 441752
  • 6 Số học sinh: 4830
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Ba Tơ 10
2 Bình Sơn 31
3 Lý Sơn 10
4 Minh Long 2
5 Mộ Đức 75
6 Nghĩa Hành 24
7 Quảng Ngãi 72
8 Sơn Hà 141
9 Sơn Tây 2
10 Sơn Tịnh 14
11 Trà Bồng 9
12 Tây Trà 0
13 Tư Nghĩa 11
14 Đức Phổ 27
« 1 »