Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 133711
  • 2 Số học sinh: 200710
  • 3 Số học sinh: 226552
  • 4 Số học sinh: 228480
  • 5 Số học sinh: 445593
  • 6 Số học sinh: 4867
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Giao Thủy 34
2 Hải Hậu 88
3 Mỹ Lộc 28
4 Nam Trực 92
5 Nam Định 115
6 Nghĩa Hưng 25
7 Trực Ninh 31
8 Vụ Bản 44
9 Xuân Trường 32
10 Ý Yên 70
« 1 »