Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 174185
  • 2 Số học sinh: 235263
  • 3 Số học sinh: 270018
  • 4 Số học sinh: 272680
  • 5 Số học sinh: 488643
  • 6 Số học sinh: 5234
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Phú Bình 17
2 Phú Lương 21
3 Phổ Yên 33
4 Sông Công 14
5 Thái Nguyên 77
6 Võ Nhai 9
7 Đại Từ 33
8 Định Hóa 16
9 Đồng Hỷ 34
« 1 »