Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330

Số học sinh dự thi online toàn quốc
 • MN Số học sinh: 775
 • 1 Số học sinh: 306157
 • 2 Số học sinh: 397308
 • 3 Số học sinh: 400935
 • 4 Số học sinh: 509849
 • 5 Số học sinh: 485652
 • 6 Số học sinh: 3792
 • 7 Số học sinh: 1162
 • 8 Số học sinh: 480
 • 9 Số học sinh: 419
 • C2 Số học sinh: 5619
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Phú Bình 25
2 Phú Lương 18
3 Phổ Yên 21
4 Sông Công 16
5 Thái Nguyên 78
6 Võ Nhai 6
7 Đại Từ 22
8 Định Hóa 19
9 Đồng Hỷ 11
« 1 »