Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 131285
  • 2 Số học sinh: 198829
  • 3 Số học sinh: 223762
  • 4 Số học sinh: 224894
  • 5 Số học sinh: 441752
  • 6 Số học sinh: 4830
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Phú Bình 13
2 Phú Lương 15
3 Phổ Yên 32
4 Sông Công 12
5 Thái Nguyên 74
6 Võ Nhai 9
7 Đại Từ 33
8 Định Hóa 15
9 Đồng Hỷ 32
« 1 »