Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 133711
  • 2 Số học sinh: 200710
  • 3 Số học sinh: 226552
  • 4 Số học sinh: 228480
  • 5 Số học sinh: 445593
  • 6 Số học sinh: 4867
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Bến Cầu 6
2 Châu Thành 8
3 Dương Minh Châu 3
4 Gò Dầu 2
5 Hòa Thành 11
6 Trảng Bàng 4
7 Tân Biên 2
8 Tân Châu 2
9 Tây Ninh 39
« 1 »