Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 210025
  • 2 Số học sinh: 268499
  • 3 Số học sinh: 313891
  • 4 Số học sinh: 317584
  • 5 Số học sinh: 530910
  • 6 Số học sinh: 5533
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Bến Cầu 6
2 Châu Thành 9
3 Dương Minh Châu 6
4 Gò Dầu 5
5 Hòa Thành 13
6 Trảng Bàng 12
7 Tân Biên 3
8 Tân Châu 3
9 Tây Ninh 397
« 1 »