Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 210025
  • 2 Số học sinh: 268499
  • 3 Số học sinh: 313891
  • 4 Số học sinh: 317584
  • 5 Số học sinh: 530910
  • 6 Số học sinh: 5533
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 An Phú 433
2 Châu Phú 38
3 Châu Thành 30
4 Châu Đốc 41
5 Chợ Mới 26
6 Long Xuyên 46
7 Phú Tân 525
8 Thoại Sơn 113
9 Tri Tôn 7
10 Tân Châu 642
11 Tịnh Biên 10
« 1 »