Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 133711
  • 2 Số học sinh: 200710
  • 3 Số học sinh: 226552
  • 4 Số học sinh: 228480
  • 5 Số học sinh: 445593
  • 6 Số học sinh: 4867
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 An Phú 365
2 Châu Phú 23
3 Châu Thành 23
4 Châu Đốc 36
5 Chợ Mới 18
6 Long Xuyên 45
7 Phú Tân 500
8 Thoại Sơn 108
9 Tri Tôn 6
10 Tân Châu 636
11 Tịnh Biên 6
« 1 »