Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 133711
  • 2 Số học sinh: 200710
  • 3 Số học sinh: 226552
  • 4 Số học sinh: 228480
  • 5 Số học sinh: 445593
  • 6 Số học sinh: 4867
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Cao Phong 575
2 Hòa Bình 9310
3 Kim Bôi 2204
4 Kỳ Sơn 559
5 Lương Sơn 173
6 Lạc Sơn 130
7 Lạc Thủy 113
8 Mai Châu 494
9 Tân Lạc 105
10 Yên Thủy 354
11 Đà Bắc 239
« 1 »