Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 210025
  • 2 Số học sinh: 268499
  • 3 Số học sinh: 313891
  • 4 Số học sinh: 317584
  • 5 Số học sinh: 530910
  • 6 Số học sinh: 5533
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Cao Phong 624
2 Hòa Bình 9972
3 Kim Bôi 2539
4 Kỳ Sơn 574
5 Lương Sơn 303
6 Lạc Sơn 132
7 Lạc Thủy 120
8 Mai Châu 544
9 Tân Lạc 116
10 Yên Thủy 477
11 Đà Bắc 354
« 1 »