Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 210025
  • 2 Số học sinh: 268499
  • 3 Số học sinh: 313891
  • 4 Số học sinh: 317584
  • 5 Số học sinh: 530910
  • 6 Số học sinh: 5533
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Bắc Giang 838
2 Hiệp Hòa 100
3 Lạng Giang 1096
4 Lục Nam 676
5 Lục Ngạn 468
6 Sơn Động 199
7 Tân Yên 616
8 Việt Yên 200
9 Yên Dũng 212
10 Yên Thế 182
« 1 »