Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 133711
  • 2 Số học sinh: 200710
  • 3 Số học sinh: 226552
  • 4 Số học sinh: 228480
  • 5 Số học sinh: 445593
  • 6 Số học sinh: 4867
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Bắc Giang 119
2 Hiệp Hòa 83
3 Lạng Giang 833
4 Lục Nam 662
5 Lục Ngạn 323
6 Sơn Động 47
7 Tân Yên 260
8 Việt Yên 178
9 Yên Dũng 81
10 Yên Thế 177
« 1 »