Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 133711
  • 2 Số học sinh: 200710
  • 3 Số học sinh: 226552
  • 4 Số học sinh: 228480
  • 5 Số học sinh: 445593
  • 6 Số học sinh: 4867
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 An Lão 21
2 An Nhơn 60
3 Hoài Nhơn 849
4 Hoài Ân 37
5 Phù Cát 31
6 Phù Mỹ 78
7 Quy Nhơn 141
8 Tuy Phước 74
9 Tây Sơn 44
10 Vân Canh 13
11 Vĩnh Thạnh 15
« 1 »