Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 210025
  • 2 Số học sinh: 268499
  • 3 Số học sinh: 313891
  • 4 Số học sinh: 317584
  • 5 Số học sinh: 530910
  • 6 Số học sinh: 5533
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Hưng Yên 303
2 Khoái Châu 111
3 Kim Động 156
4 Mỹ Hào 780
5 Phù Cừ 302
6 Tiên Lữ 95
7 Văn Giang 94
8 Văn Lâm 86
9 Yên Mỹ 688
10 Ân Thi 7614
« 1 »