Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 133711
  • 2 Số học sinh: 200710
  • 3 Số học sinh: 226552
  • 4 Số học sinh: 228480
  • 5 Số học sinh: 445593
  • 6 Số học sinh: 4867
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Hưng Yên 270
2 Khoái Châu 90
3 Kim Động 126
4 Mỹ Hào 639
5 Phù Cừ 296
6 Tiên Lữ 86
7 Văn Giang 75
8 Văn Lâm 69
9 Yên Mỹ 593
10 Ân Thi 6295
« 1 »