Hỗ trợ trực tuyến:

Tổng đài hỗ trợ: 1900633330 (8h - 17h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
 • MN Số học sinh: 483
 • 1 Số học sinh: 193157
 • 2 Số học sinh: 306038
 • 3 Số học sinh: 310389
 • 4 Số học sinh: 390167
 • 5 Số học sinh: 374062
 • 6 Số học sinh: 2835
 • 7 Số học sinh: 811
 • 8 Số học sinh: 322
 • 9 Số học sinh: 280
 • C2 Số học sinh: 4968
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 AYun Pa 4
2 An Khê 14
3 Chư Păh 4
4 Chư Pưh 3
5 Chư Sê 7
6 ChưPRông 6
7 Ia Grai 12
8 Ia Pa 0
9 KBang 7
10 Krông Pa 19
11 Kông Chro 16
12 Mang Yang 964
13 Phú Thiện 740
14 Plei Ku 85
15 Đăk Pơ 10
16 Đăk Đoa 15
17 Đức Cơ 12
« 1 »