Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 133711
  • 2 Số học sinh: 200710
  • 3 Số học sinh: 226552
  • 4 Số học sinh: 228480
  • 5 Số học sinh: 445593
  • 6 Số học sinh: 4867
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 AYun Pa 5
2 An Khê 47
3 Chư Păh 10
4 Chư Pưh 9
5 Chư Sê 26
6 ChưPRông 9
7 Ia Grai 61
8 Ia Pa 0
9 KBang 9
10 Krông Pa 14
11 Kông Chro 53
12 Mang Yang 1548
13 Phú Thiện 1222
14 Plei Ku 154
15 Đăk Pơ 10
16 Đăk Đoa 22
17 Đức Cơ 16
« 1 »