Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 210025
  • 2 Số học sinh: 268499
  • 3 Số học sinh: 313891
  • 4 Số học sinh: 317584
  • 5 Số học sinh: 530910
  • 6 Số học sinh: 5533
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 AYun Pa 6
2 An Khê 56
3 Chư Păh 12
4 Chư Pưh 11
5 Chư Sê 28
6 ChưPRông 10
7 Ia Grai 73
8 Ia Pa 0
9 KBang 9
10 Krông Pa 21
11 Kông Chro 56
12 Mang Yang 1631
13 Phú Thiện 1277
14 Plei Ku 171
15 Đăk Pơ 13
16 Đăk Đoa 24
17 Đức Cơ 19
« 1 »