Hỗ trợ trực tuyến:

Tổng đài hỗ trợ: 1900633330 (8h - 17h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
 • MN Số học sinh: 483
 • 1 Số học sinh: 193157
 • 2 Số học sinh: 306038
 • 3 Số học sinh: 310389
 • 4 Số học sinh: 390167
 • 5 Số học sinh: 374062
 • 6 Số học sinh: 2835
 • 7 Số học sinh: 811
 • 8 Số học sinh: 322
 • 9 Số học sinh: 280
 • C2 Số học sinh: 4968
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Bình Giang 576
2 Chí Linh 1798
3 Cẩm Giàng 1008
4 Gia Lộc 8761
5 Hải Dương 266
6 Kim Thành 856
7 Kinh Môn 4952
8 Nam Sách 2980
9 Ninh Giang 906
10 Thanh Hà 149
11 Thanh Miện 543
12 Tứ Kỳ 3970
« 1 »