Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 133711
  • 2 Số học sinh: 200710
  • 3 Số học sinh: 226552
  • 4 Số học sinh: 228480
  • 5 Số học sinh: 445593
  • 6 Số học sinh: 4867
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Bình Giang 479
2 Chí Linh 896
3 Cẩm Giàng 843
4 Gia Lộc 6964
5 Hải Dương 224
6 Kim Thành 165
7 Kinh Môn 1193
8 Nam Sách 1242
9 Ninh Giang 389
10 Thanh Hà 128
11 Thanh Miện 268
12 Tứ Kỳ 1550
« 1 »