Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 210025
  • 2 Số học sinh: 268499
  • 3 Số học sinh: 313891
  • 4 Số học sinh: 317584
  • 5 Số học sinh: 530910
  • 6 Số học sinh: 5533
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Bình Giang 497
2 Chí Linh 1688
3 Cẩm Giàng 1226
4 Gia Lộc 8062
5 Hải Dương 276
6 Kim Thành 434
7 Kinh Môn 2585
8 Nam Sách 1569
9 Ninh Giang 627
10 Thanh Hà 167
11 Thanh Miện 480
12 Tứ Kỳ 2577
« 1 »