Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 174185
  • 2 Số học sinh: 235263
  • 3 Số học sinh: 270018
  • 4 Số học sinh: 272680
  • 5 Số học sinh: 488643
  • 6 Số học sinh: 5234
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Anh Sơn 1114
2 Con Cuông 44
3 Cửa Lò 393
4 Diễn Châu 6390
5 Hoàng Mai 1664
6 Hưng Nguyên 3164
7 Kỳ Sơn 20
8 Nam Đàn 4128
9 Nghi Lộc 3278
10 Nghĩa Đàn 6884
11 Quế Phong 1330
12 Quỳ Châu 3570
13 Quỳ Hợp 974
14 Quỳnh Lưu 5865
15 Thanh Chương 514
16 Thái Hòa 5986
17 Tân Kỳ 7437
18 Tương Dương 308
19 Vinh 17699
20 Yên Thành 2416
« 1 2 »