Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 210025
  • 2 Số học sinh: 268499
  • 3 Số học sinh: 313891
  • 4 Số học sinh: 317584
  • 5 Số học sinh: 530910
  • 6 Số học sinh: 5533
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Anh Sơn 1469
2 Con Cuông 721
3 Cửa Lò 1686
4 Diễn Châu 15291
5 Hoàng Mai 4512
6 Hưng Nguyên 3284
7 Kỳ Sơn 345
8 Nam Đàn 10516
9 Nghi Lộc 7403
10 Nghĩa Đàn 7940
11 Quế Phong 1347
12 Quỳ Châu 3606
13 Quỳ Hợp 1593
14 Quỳnh Lưu 11142
15 Thanh Chương 6572
16 Thái Hòa 6116
17 Tân Kỳ 7521
18 Tương Dương 313
19 Vinh 19867
20 Yên Thành 7127
« 1 2 »