Hỗ trợ trực tuyến:

Tổng đài hỗ trợ: 1900633330 (8h - 17h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
 • MN Số học sinh: 483
 • 1 Số học sinh: 193157
 • 2 Số học sinh: 306038
 • 3 Số học sinh: 310389
 • 4 Số học sinh: 390167
 • 5 Số học sinh: 374062
 • 6 Số học sinh: 2835
 • 7 Số học sinh: 811
 • 8 Số học sinh: 322
 • 9 Số học sinh: 280
 • C2 Số học sinh: 4968
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Anh Sơn 6649
2 Con Cuông 2730
3 Cửa Lò 4412
4 Diễn Châu 25003
5 Hoàng Mai 9756
6 Hưng Nguyên 6790
7 Kỳ Sơn 968
8 Nam Đàn 17311
9 Nghi Lộc 10444
10 Nghĩa Đàn 10008
11 Quế Phong 2222
12 Quỳ Châu 3907
13 Quỳ Hợp 5251
14 Quỳnh Lưu 24667
15 Thanh Chương 16729
16 Thái Hòa 6117
17 Tân Kỳ 12742
18 Tương Dương 328
19 Vinh 30830
20 Yên Thành 17884
« 1 2 »