Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 133711
  • 2 Số học sinh: 200710
  • 3 Số học sinh: 226552
  • 4 Số học sinh: 228480
  • 5 Số học sinh: 445593
  • 6 Số học sinh: 4867
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Anh Sơn 1087
2 Con Cuông 18
3 Cửa Lò 384
4 Diễn Châu 4639
5 Hoàng Mai 845
6 Hưng Nguyên 2897
7 Kỳ Sơn 15
8 Nam Đàn 2639
9 Nghi Lộc 2416
10 Nghĩa Đàn 5013
11 Quế Phong 1212
12 Quỳ Châu 3366
13 Quỳ Hợp 973
14 Quỳnh Lưu 3424
15 Thanh Chương 180
16 Thái Hòa 5313
17 Tân Kỳ 6794
18 Tương Dương 307
19 Vinh 13827
20 Yên Thành 1849
« 1 2 »