Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 210025
  • 2 Số học sinh: 268499
  • 3 Số học sinh: 313891
  • 4 Số học sinh: 317584
  • 5 Số học sinh: 530910
  • 6 Số học sinh: 5533
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Bá Thước 26
2 Bỉm Sơn 1331
3 Cẩm Thủy 2986
4 Hoằng Hóa 60
5 Hà Trung 171
6 Hậu Lộc 1031
7 Lang Chánh 25
8 Mường Lát 2
9 Nga Sơn 201
10 Ngọc Lặc 2237
11 Như Thanh 1133
12 Như Xuân 5
13 Nông Cống 2852
14 Quan Hóa 5
15 Quan Sơn 8
16 Quảng Xương 92
17 Sầm Sơn 870
18 Thanh Hóa 8148
19 Thiệu Hóa 1077
20 Thường Xuân 3
« 1 2 »