Hỗ trợ trực tuyến:

Tổng đài hỗ trợ: 1900633330 (8h - 17h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
 • MN Số học sinh: 483
 • 1 Số học sinh: 193157
 • 2 Số học sinh: 306038
 • 3 Số học sinh: 310389
 • 4 Số học sinh: 390167
 • 5 Số học sinh: 374062
 • 6 Số học sinh: 2835
 • 7 Số học sinh: 811
 • 8 Số học sinh: 322
 • 9 Số học sinh: 280
 • C2 Số học sinh: 4968
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Bá Thước 25
2 Bỉm Sơn 2731
3 Cẩm Thủy 6297
4 Hoằng Hóa 557
5 Hà Trung 932
6 Hậu Lộc 990
7 Lang Chánh 263
8 Mường Lát 2
9 Nga Sơn 2339
10 Ngọc Lặc 2242
11 Như Thanh 2027
12 Như Xuân 25
13 Nông Cống 13239
14 Quan Hóa 208
15 Quan Sơn 5
16 Quảng Xương 224
17 Sầm Sơn 1809
18 Thanh Hóa 8309
19 Thiệu Hóa 2656
20 Thường Xuân 45
« 1 2 »