Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 131285
  • 2 Số học sinh: 198829
  • 3 Số học sinh: 223762
  • 4 Số học sinh: 224894
  • 5 Số học sinh: 441752
  • 6 Số học sinh: 4830
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Bá Thước 23
2 Bỉm Sơn 266
3 Cẩm Thủy 1554
4 Hoằng Hóa 98
5 Hà Trung 121
6 Hậu Lộc 776
7 Lang Chánh 24
8 Mường Lát 1
9 Nga Sơn 187
10 Ngọc Lặc 2129
11 Như Thanh 838
12 Như Xuân 2
13 Nông Cống 558
14 Quan Hóa 5
15 Quan Sơn 5
16 Quảng Xương 140
17 Sầm Sơn 221
18 Thanh Hóa 3891
19 Thiệu Hóa 870
20 Thường Xuân 3
« 1 2 »