Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 231551
  • 2 Số học sinh: 284593
  • 3 Số học sinh: 333372
  • 4 Số học sinh: 336419
  • 5 Số học sinh: 550667
  • 6 Số học sinh: 5694
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Bắc Ninh 17047
2 Gia Bình 5347
3 Lương Tài 6104
4 Quế Võ 13022
5 Thuận Thành 13304
6 Tiên Du 8202
7 Từ Sơn 17030
8 Yên Phong 8199
« 1 »