Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 131285
  • 2 Số học sinh: 198829
  • 3 Số học sinh: 223762
  • 4 Số học sinh: 224894
  • 5 Số học sinh: 441752
  • 6 Số học sinh: 4830
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Bắc Ninh 14989
2 Gia Bình 4578
3 Lương Tài 5586
4 Quế Võ 11849
5 Thuận Thành 11794
6 Tiên Du 7074
7 Từ Sơn 16019
8 Yên Phong 7401
« 1 »