Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 210025
  • 2 Số học sinh: 268499
  • 3 Số học sinh: 313891
  • 4 Số học sinh: 317584
  • 5 Số học sinh: 530910
  • 6 Số học sinh: 5533
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Bắc Ninh 16909
2 Gia Bình 5106
3 Lương Tài 6005
4 Quế Võ 12855
5 Thuận Thành 13117
6 Tiên Du 7993
7 Từ Sơn 16886
8 Yên Phong 8057
« 1 »