Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 210025
  • 2 Số học sinh: 268499
  • 3 Số học sinh: 313891
  • 4 Số học sinh: 317584
  • 5 Số học sinh: 530910
  • 6 Số học sinh: 5533
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 An Biên 193
2 An Minh 342
3 Châu Thành 382
4 Giang Thành 6
5 Giồng Riềng 705
6 Gò Quao 642
7 Hà Tiên 22
8 Hòn Đất 1113
9 Kiên Hải 21
10 Kiên Lương 982
11 Phú Quốc 18
12 Rạch Giá 2144
13 Tân Hiệp 10
14 U minh Thượng 0
15 Vĩnh Thuận 311
« 1 »