Hỗ trợ trực tuyến:

Tổng đài hỗ trợ: 1900633330 (8h - 17h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
 • MN Số học sinh: 483
 • 1 Số học sinh: 193157
 • 2 Số học sinh: 306038
 • 3 Số học sinh: 310389
 • 4 Số học sinh: 390167
 • 5 Số học sinh: 374062
 • 6 Số học sinh: 2835
 • 7 Số học sinh: 811
 • 8 Số học sinh: 322
 • 9 Số học sinh: 280
 • C2 Số học sinh: 4968
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 An Biên 509
2 An Minh 383
3 Châu Thành 600
4 Giang Thành 35
5 Giồng Riềng 916
6 Gò Quao 723
7 Hà Tiên 945
8 Hòn Đất 1176
9 Kiên Hải 8
10 Kiên Lương 1516
11 Phú Quốc 546
12 Rạch Giá 2412
13 Tân Hiệp 122
14 U minh Thượng 176
15 Vĩnh Thuận 509
« 1 »