Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 133711
  • 2 Số học sinh: 200710
  • 3 Số học sinh: 226552
  • 4 Số học sinh: 228480
  • 5 Số học sinh: 445593
  • 6 Số học sinh: 4867
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 An Biên 1
2 An Minh 0
3 Châu Thành 4
4 Giang Thành 5
5 Giồng Riềng 1
6 Gò Quao 19
7 Hà Tiên 12
8 Hòn Đất 776
9 Kiên Hải 0
10 Kiên Lương 5
11 Phú Quốc 14
12 Rạch Giá 700
13 Tân Hiệp 6
14 U minh Thượng 0
15 Vĩnh Thuận 4
« 1 »