Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 131285
  • 2 Số học sinh: 198829
  • 3 Số học sinh: 223762
  • 4 Số học sinh: 224894
  • 5 Số học sinh: 441752
  • 6 Số học sinh: 4830
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 A Lưới 6
2 Huế 70
3 Hương Thủy 14
4 Hương Trà 13
5 Nam Đông 7
6 Phong Điền 11
7 Phú Lộc 7
8 Phú Vang 10
9 Quảng Điền 2
« 1 »