Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 131285
  • 2 Số học sinh: 198829
  • 3 Số học sinh: 223762
  • 4 Số học sinh: 224894
  • 5 Số học sinh: 441752
  • 6 Số học sinh: 4830
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Bắc Bình 15
2 Hàm Thuận Bắc 14
3 Hàm Thuận Nam 12
4 Hàm Tân 10
5 La Gi 12
6 Phan Thiết 22
7 Tuy Phong 8
8 Tánh Linh 9
9 Đảo Phú Quý 5
10 Đức Linh 27
« 1 »