Hỗ trợ trực tuyến:

Tổng đài hỗ trợ: 1900633330 (8h - 17h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
 • MN Số học sinh: 483
 • 1 Số học sinh: 193157
 • 2 Số học sinh: 306038
 • 3 Số học sinh: 310389
 • 4 Số học sinh: 390167
 • 5 Số học sinh: 374062
 • 6 Số học sinh: 2835
 • 7 Số học sinh: 811
 • 8 Số học sinh: 322
 • 9 Số học sinh: 280
 • C2 Số học sinh: 4968
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Bắc Bình 13
2 Hàm Thuận Bắc 819
3 Hàm Thuận Nam 299
4 Hàm Tân 45
5 La Gi 890
6 Phan Thiết 1796
7 Tuy Phong 670
8 Tánh Linh 367
9 Đảo Phú Quý 205
10 Đức Linh 2297
« 1 »