Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 210025
  • 2 Số học sinh: 268499
  • 3 Số học sinh: 313891
  • 4 Số học sinh: 317584
  • 5 Số học sinh: 530910
  • 6 Số học sinh: 5533
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Bắc Bình 22
2 Hàm Thuận Bắc 564
3 Hàm Thuận Nam 137
4 Hàm Tân 19
5 La Gi 917
6 Phan Thiết 1938
7 Tuy Phong 689
8 Tánh Linh 99
9 Đảo Phú Quý 41
10 Đức Linh 739
« 1 »